Salgstræning øger indtjeningen

Sætter Morten Olsen et hold af utrænede spillere på banen? Nej vel. Hvis dine sælgere skal have succes, så skal de trænes og få ny inspiration. Det vil hæve virksomhedens bundlinje.

Der er masser af metoder til at øge salget i din virksomhed, men den ubetinget bedste metode er via aktiv salgstræning hvor der tages udgangspunkt i den enkelte medarbejders styrker samt den enkelte virksomheds produktsortiment.

Den introverte sælger og den ekstroverte sælger vil have hver deres udfordringer med salg. Det er vigtigt at din salgscoach kender den præcise forskel og får snakket og arbejdet med medarbejderne individuelt. Det er klart at noget salgstræning kan læres som teori, men der er en stor del psykologi i selve salgsprocessen og netop derfor er det vigtigt at have en individuel approach til hver medarbejder i butikken.

Derudover er der ikke to brancher der er ens. Det er vidt forskelligt om du står i en børnetøjsbutik, et appotek eller for den sags skyld en sports butik. Det er forskellige varer der tilbydes og dermed forskellige behov som dine medarbejdere skal gennemskue. Det kræver også en salgstræner på gulvet at spotte disse muligheder.

Er du i tvivl om du vil benytte en given salgstræner så giv ham en øvelse. Find et produkt ude på lagret som bare fylder. Et som I har haft svært ved at komme af med. Bed salgstræneren om at komme med nogle input til hvordan det kan sælges, og afprøv det nu på et par friske medarbejdere. Er der succes med salget af produktet, så beviser det at salgstræneren har den rette kreativitet til at løfte salget af dine varer samt dine medarbejderes selvtillid og styrker.

Foto: Dell’s Official Flickr Page