NLP som ledelsesværktøj

I et moderne kapitalistisk samfund, er hovedformål for en virksomhed som regel vækst og øget økonomisk kapital. Nogle gange kan det dog være svært for ledelsen af gennemskue, hvad præcist som skal til for at motivere medarbejderne i virksomheden i relation til maksimal optimering af produktionen. I denne artikel vil vi se nærmere på NLP og personlighedsudviklende kursers muligheder for optimering af virksomhedens økonomiske bundlinje.
Hvad er NLP?
NLP er en forkortelse af neurolingvistisk programmering og er et kursusværktøj til personlig udvikling i alle aspekter af livet. Herunder er NLP dog blevet meget populært som implementering i det danske arbejdsliv.
Fænomenet blev udviklet i 1970´’erne af psykologen Richard Bandler og sprogforskeren John Grinder og indebærer sammenhængen mellem de input individet får gennem de fem sanser og måden hvorpå disse sanselige input lagres i hjernen i relation til at skabe sammenhæng mellem sanseapparatet og den sproglige formåen. Fænomenet om NLP er altså en modreaktion til den traditionelle psykologi, da retningen primært baserer sig på, at det grænseløse menneske altid kan videreudvikle både personlige og arbejdsmæssige ressourcer og kompetencer for konstant videre selvrealisering- og udvikling.
Programmering som metafor
Begrebet om programmering bruges i denne forbindelse i relation til den menneskelige kunne og kompetenceudvikling. Herunder lærer individet gennem sit personlige liv og sit arbejdsliv at programmere sig selv til den ønskede forandring.
Personlig udvikling som ledelsesværktøj
I det moderne arbejdsliv ses et øget fokus på person udvikling og selvdisciplinering hos den enkelte medarbejder. Herunder er det et krav ved den nye form hvorpå virksomhederne organiserer sig på, at ledelsen skal være en del af selvevalueringen og den personlige udvikling hos hver enkelt medarbejder i relation til at udviske grænsen mellem privatsfæren og arbejdslivssfæren.
Formålet med brug af NLP
Formålet med brugen af NLP som kursus- og modelbaseret ledelsesværktøj er, at virksomheden gennem disse selvudviklende kurser og opgaver om selvdisciplinering af medarbejderen, forsøger at få den enkelte medarbejders motiver rettet ind efter virksomheden eller organisationens.
Det grænseløse individ
I forhold til udvikling skelnes der ved brugen af NLP ikke mellem personlig og faglig udvikling men konstateres derimod, at mange personlige ressourcer om implementeringer hos individet er vejen frem i dennes karrieremæssige målsætning.
Vækst og udvikling kender ingen grænser
NLP fungerer altså som et værktøj hvor udvikling og ledelse går hånd i hånd i relation til at opnå de bedst mulige resultater i den konkrete virksomhed.
Der eksisterer mange former for NLP-kurser fra diverse firmaer og kursusholdere inden for personlig udvikling på arbejdspladsen. Dog er kurserne ikke helt billige, så hvis virksomhedsbudgettet ikke rækker til de mange kursustilbud, kan det være en idé at tage et lån.
Husk at ingen kan sætte pris på personlig udvikling og vækst i det danske, moderne og konkurrenceprægede arbejdsliv.