Højere pensionsalder stiller krav til indretning af arbejdspladsen

Mange virksomheder er begyndt at opdage hvilken effekt den højere pensionsalder har på deres indretning af arbejdspladserne. De bliver nemlig nødt til at tænke kreativt, fordi når pensionsalderen bliver højere betyder det også, at man som virksomhed må være forberedt på i fremtiden at have ansatte med særlige behov, f.eks. ansatte som er afhængige af en rollator eller kørestol.

Det lyder måske ikke som så stort et problem, men lad os tage et kig på hvor meget pensionsalderen er hævet:

  • Er man født i 1958 eller tidligere kan man gå på pension som 65 årig
  • Er man født i 1971 eller senere kan man gå på pension som 69 årig

Der er desuden konsensus om at pensionsalderen løbende vil blive hævet yderligere. Det sker blandt andet som et resultat af at vi lever længere, og at samfundet derfor – set fra et økonomisk synspunkt – ikke kan forsørge så stor en senior-generation.

Set i lyset af den enorme forskning og udvikling der konstant finder sted indenfor sundhedssektoren er det langt fra urealistisk at den forventede levealder fortsætter med at stige – og det samme vil pensionsalderen så gøre.

5 eksempler på særlige behov

Der findes rigtigt mange forskellige typer behov, som kan  have indflydelse på i  hvilken grad man er i stand til at udføre en given arbejdsopgave. I nogle tilfælde vil det desuden være nødvendigt at få konkret rådgivning af en arbejdsmiljøkonsulent eller en ergoterapeut, men nogle af de behov man som arbejdsgiver blandt andet kan opleve er:

  • Kørestolsbrugere, som i sagens natur ikke kan gå op og ned af trapper
  • Personer med rygproblemer, som derfor har brug for en særlig type siddepude eller ergonomisk kontorstol
  • Personer med nedsat syn, og som derfor har brug for særlige arbejdsredskaber som forstørrelsesglas, briller, måske særligt software på computeren og lignende
  • Ansatte med nakkeproblemer, som har brug for skriveborde med særlige indstillingsmuligheder
  • Ansatte som er afhængig af en stok eller rollator for at kunne komme rundt

Som det kan ses af ovenstående kan særlige behov altså stikke i mange forskellige retninger – og det gør det kompliceret for dig som arbejdsgiver.

Hvad kan du gøre?

Først og fremmest er det vigtigt at gøre sig det klart, at fordi der findes så mange forskellige typer behov, så vil det også være svært at imødekomme dem alle. Derudover er der selvfølgeligt ingen grund til at sætte initiativer i gang for at imødekomme behov som ingen nuværende ansatte har.

Det du skal være opmærksom på er imidlertid, at ved ikke at tage hånd om dine medarbejderes behov kan du i værste fald risikere at det munder ud i en sygemelding. Derfor vil det i mange tilfælde være billigere at tage det i opløbet.

Vi anbefaler, at du i første omgang tager kontakt til en arbejdsmiljøkonsulent. En erfaren konsulent kan i mange tilfælde opdage behov og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger som medarbejderne end ikke selv havde bemærket at de havde.

Når du har haft en konsulent til at gennemgå arbejdspladsen vil det typisk munde ud i en arbejdsmiljørapport, som helt ned på medarbejderniveau kan skitsere hvad du bør gøre. Derefter vil der ofte være en proces med at finde frem til hjælpemidler som afhjælper problemet, hvad enten det er en lidt ældre medarbejder der har behov for en siddepude, en af virksomhedens chauffører der har brug for en drejepude til bilen eller en kørestolsbruger der har brug for at dørtrin bliver udlignet ved hjælp af kiler eller dørtrinsramper.

Når du skal finde hjælpemidler er en virksomhed som LivetSomSenior et godt sted at starte. De har et stort sortiment af produkter, som er rettet mod både ældre og handicappede.

gammel

Kommunens ansvar og rolle i situationen

Som arbejdsgiver er du selvfølgeligt nødt til at tage højde for din virksomheds økonomi. Derfor er det også vigtigt at kende til de tilskudsmuligheder der findes indenfor området.

I Danmark har vi den såkaldte ”Servicelov”, som dikterer hvilket ansvar kommuner har for at deres borgere kan opretholde en normal hverdag. I nogle tilfælde er det nødvendigt med konkrete hjælpemidler for at aflaste eller kompensere for en funktionsnedsættelse, og i de situationer vil det ofte være muligt at få kommunen til at dække udgiften.

Hvis I ønsker at undersøge mulighederne hos kommunen, så skal ansøgningen komme fra medarbejderen selv. Derfor er det vigtigt at I ikke selv køber noget før kommunen har accepteret eller afvist at dække udgiften.